Nyheter

Missa inga nyheter från OA Sverige prenumerera på nyhetsbrevet.

Nyheter

2024

2023

Tidigare nyheter

Rapport från Världsservicekonferensen i Albuquerque 6 – 7 maj

Rapport WSBC 2019 – Growing Our Membership Worldwide

På världs Service Konferensen i Albuquerque 6 t.o.m. 11 maj var vi sammanlagt 188 deltagare med rösträtt, från 17 olika länder; Australien, Österrike Brasilien, Kanada, Costa Rica, Tyskland, Grekland, Israel, Italien, Mexiko, Nya Zeeland, Portugal, Spanien, Sverige, Thailand, England och USA.

Här följer axplock från kommittéers, region representanters och andra förtroendevaldas rapporter för året som varit, samt nyheter som kom upp under årets konferens:

Lifeline – då försäljningen successivt har minskat och förra årets resultat visade på en förlust på $81,000 kommer den att sluta ges ut både digitalt som i tryck fr.o.m. 31 december 2020. Sista beställningen för prenumeration är december 2019. Det finns därför planer på att skapa en plats på internet där OA medlemmar kan skicka in sina personliga berättelser och för andra att läsa.

De förtroendevalda i styrelsen har som förslag att de närmsta åren minska i antal enligt en utfasnings plan som sträcker sig fram till 2024; från att vara 17 förtroendevalda, till 12 i antal. Detta förslag grundar sig på research för hur andra organisationer arbetar och de på ett effektivt och produktivt sätt, men också för att hålla kostnaderna nere. Det här förslaget kommer att tas upp på nästa världs service konferens 2020.

Public Information Kommittén ser över möjligheten att skapa ett arkiv med digitala bilder och fotografier som ska finnas tillgängliga att införskaffa på www.oa.org. Det för att grupper ska kunna använda för att kunna göra banderoller, plakat, affischer m.m.

Den Virtuella Regionen bidrog 2018 med hela $58,000, vilket motsvarar cirka 580 000 kronor.

7:e traditionen som genomfördes sista dagen på konferensen resulterade till: $6,252 och vi från OA Sverige bidrog med $100 av dem.

Nästa Världsservicekonferens i Albuquerque är 20-25 April 2020.

 

 

Find a meetingwww.oa.org har sedan 2018 utvecklat listan så den inte bara innehåller live möten utan också telefon, non-real – time och så kallade hybrid möten och uppdateringen fortsätter under 2019.

OA:s litteratur i e-boksform finner du på Amazon (Kindle), Barners and Noble (Nook) och Apple (Apåple Books). Bob F från Region 9 kommer att skicka mig mer information angående detta; vilka alternativ vi har att välja på och vad det blir för konsekvenser av dem.

The Bulletin kan vi nu läsa på mer än 45 olika språk genom att använda Google översättning. Bra att sprida vidare för dem som tycker att det är svårt med det engelska språket, eller de som varken har svenska eller engelska som modersmål. Att sprida budskapet vidare oavsett vart vi befinner oss och vilket språk vi talar; tradition 5. För att få tillgång till The Bulletin, gå in på www.oa.org och klicka på ”News Bulletin Signup”.

Utöver Facebook (www.facebook.com/overeatersanonymousofficial) kommer OA även att finnas på Instagram. OA medlemmar arbetar just nu med att utveckla en visuellt intressant instagramkonto samtidigt som anonymiteten respekteras. Arbete med det pågår.

Hur kan vi hjälpa dem som bor avlägset, de som saknar live möte eller inte har möjlighet att delta på konvent av olika anledningar, träffa andra OA medlemmar eller gå på livemöte, att känna sig inkluderade?Hybridmöten är ett förslag (en kombination av livemöte och Internet/ telefon.

Stipendium på 2,000 kronor för de grupper som anordnar Välkommen- tillbaka-workshops.

Virtuella Regionens Nyhetsbrev; OA Virtuel News, sänds var 3:e månad och du finner det genom att gå in på www.oavirtualregion.org. De utvecklar även en talar- och sponsorlista för virtuella möten och övervägande av de material som du finner på hemsidan kan översättas. Kommittén Workshops/Outreach/Twelve Step-Within arbetar på att leda Virtual Region Workshops; andra söndagen i varje månad klockan 3 p.m. ET (Eastern Time) i Zoom.

Litteratur och Översättnings kommittén arbetar för att det ska bli lättare att översätta befintliga dokument på www.oa.org och inbjuder varje land att bidra genom att översätta bl.a. ”English Glossary of OA Terms” för att underlätta och öka kvalitén på OA:s litteratur då vi anlitar personer eller företag utanför vår gemenskap. Vill du hjälpa till? Kontakta ssr@oasverige.org.

Vill din grupp nå ut till företag och allmänheten och behöver ekonomiskt bidrag kan ni skicka in en ansökan till Professional Exhibits Fund som ni hittar på www.oa.org.

Öka medvetenheten om att det går att ändra status från ”closed” till ”secret” på Facebook för att skydda OA medlemmars anonymitet.

Öka medvetenheten om mångfald inom OA:s gemenskap; våra symtom och sjukdomsbild kan se väldigt olika ut, men vi är alla maktlösa inför vår gemensamma sjukdom och lösningen är densamma för oss alla. Att vi vill nå ut till fler som ännu inte hittat till OA, som kommer från olika kulturer och samhällen. Att göra det enklare att nå ut och finna gemenskapen i OA oavsett vart i världen vi befinner oss, vilket språk vi talar, kön eller storlek. Som tradition 3 lyder: ”Det enda villkoret för medlemskap i OA är en önskan att sluta äta tvångsmässigt.”

Virtual Service kommittén arbetar på att uppdatera Guidelines for Adressing Disruptive Behaviors Affecting OA Meetings, som riktar sig främst till telefonmöten.

För dig som är yngre OA medlem; 18-30 år, finns det en grupp på Facebook; Overeaters Anonymous YP och telefonmöte i bl.a. Alaska (engelska).

Chair’s report Den nya 2:a upplagan av The Twelve Steps and Twelve Traditions of Overeaters Anonymous har blivit positivt mottagen, 27,000 exemplar har redan sålts. Att översätta och trycka ny OA godkänd litteratur är en kostnad för OA, men försäljningen är en inkomst som gör att vi bl.a. kan stödja tradition 5; att föra budskapet vidare till dem som fortfarande lider. Litteraturförsäljningen har därför gett ett positivt tillskott i OA:s kassa under 2018 och WSO meddelar att vi har gått med vinst detta år. Men försäljningen avtar med tiden och därmed också det ekonomiska bidraget till OA. Genom att du och jag sprider budskapet vidare så fler nykomlingar hittar till OA, växer OA både i gemenskap, som ekonomiskt genom fler sålda böcker. Så fortsätt bidra genom 5:e och 7:e traditionen.

All dokumentation och material som finns på www.oa.org och som har en koppling till den nya upplagan The Twelve Steps and Twelve Traditions of Overeaters Anonymous, som t.ex. sidhänvisningar, kommer att uppdateras och beräknas vara klart till årsskiftet.

Andra mer oväntade utgifter som WSO har mött under året har bl.a. varit att anställa en person för att följa upp den nya Dataskyddsförordningen (DSF) med syftet att stärka skyddet för personer inom EU vid hantering av personuppgifter. Förordningen hindrar organisationer från att databehandla personuppgifter utan samtycke eller anledning och började gälla fullt ut den 25 maj 2018. Detta samt projekt som att sökoptimera och göra det lättare att hitta information på hemsidan www.oa.org, ytterligare finansiering av fonder som bl.a. stödjer publicering av litteratur, översättning och kampanjer, sprida information om OA till verksamheter och företag.

Så fortsätt bidra enligt den 7:e traditionen så att vi kan fortsätta sprida budskapet till dem som fortfarande lider.

USA har infört en skatt som kommer göra det dyrare att beställa litteratur, pamfletter m.m. från www.oa.org.
Reflektion: En anledning till att översätta engelsk litteratur till svenska och därmed hålla kostanden nere genom att försäljningen sker inom Sveriges gränser?

Region 9 som vi i OA Sverige tillhör, har ökat antalet grupper från 859 till 873, en trend som är den motsatta, till skillnad från många av de övriga regionerna där antalet grupper/möten snarare har minskat. Under året har public information kommittén bl.a. arbetat med att nå ut till unga i OA, berättelser om tillfrisknande utifrån professionellas erfarenhet, PI:s podcast och workshops.

Översättnings kommittén har arbetat med översättning av den andra upplagan av bl.a. Anonyma Överätares Tolv Steg och Tolv Traditioner. De vill förmedla till alla serviceråd att det finns en översättingsfond, där alla som behöver, kan ansöka om ekonomiskt bidrag för att klara av kostnaderna. Även översättning under livemöten och konvent då vi i region 9 talar 34 olika språk och underlätta för dem som inte talar annat språk än sitt eget modersmål.

Region 9:s förtroendevalda arbetar även för att välkomna nya möten, inbjuda till samarbete och samverkan, samt främja medvetenheten omThe Twelve Step Workshop and Study Guide.
Nästa Region 9 konferens kommer att hållas 23-25 Oktober 2019, i Rom, Italien.

Och vi har nu fått en ny ordförande i Region 9 som heter Vasiliki T och kommer i från Grekland. Vi välkomnar henne varmt och tackar för hennes villighet att göra service för oss i region 9 och OA Sverige!
Här nedan kan du läsa mer om vem hon är och hennes resa i programmet och vilka servicearbete som hon tidigare gjort.

Förutom konferensen, då de förtroendevalda i styrelsen, världs service- och regionrepresentanter röstar om olika motioner, ändringar i stadgar och förslag till ny policy, har jag deltagit på forum och workshops.

Forum: Each One, Reach One, Every Day – Carrying the Message of Hope

Forumets syfte var att skapa idéer om hur vi OA i världen kan växa i antal och uppmuntra alla medlemmar, grupper och serviceråd att komma samman och arbeta för just detta.

Vi satt i diskussionsgrupper och svarade på frågor som:

 • Vad var det som fick mig att gå på mitt första möte?
 • Hur kan vi välkomna en nykomling på bästa sätt?
 • Hur kan ett live möte och ett telefonmöte hjälpa och supporta varandra?
 • Vilka handlingar kan jag göra för att hjälpa OA att växa och nå ut till dem som ännu inte hittat till OA?

Det var både roligt och intressant att höra gruppens idéer, om vad de själva erfarit och använder sig av i sin hemmagrupp; vilket kunde skilja sig, beroende på vilket land eller stat OA medlemmen tillhörde.
En insikt som kom till mig under detta forum var: För att göra skillnad och skapa en förändring, oavsett om det handlar om mitt eget fortsatta tillfrisknande eller att göra service genom att t.ex. nå ut till en nykomling, behöver jag gå utanför min egen trygghetszon. Om jag stannar inom min bekvämlighetszon kommer jag alltid få samma resultat. Precis som med denna sjukdom; tvångsmässigt ätande, att så länge jag förlitar mig enbart på mina egna tankar och min egen viljekraft kommer jag fortsätta behöva kämpa och aldrig riktigt få uppleva den där befrielsen som många i OA delar om på möten. Men om jag istället lyssnar till en Kraft Större än Mig Själv, arbetar i stegen, går på möten och gör service efter bästa förmåga, har jag allt att vinna. Vi sprider inte bara ett budskap, vi är budskapet! Detta är ett program som handlar om att agera. Så jag tackar för denna påminnelse som jag fick till mig tack vare servicevilliga OA medlemmar; världs service representanter så som Region ordföranden.

Jag har även deltagit på Workshops så som:

 • Growing OA Membership Worldwide How Do We Grow?
 • Men in OA
 • All About Conference
 • Attraction Rather Than Promotion:
  – What Up? Attracting Young Persons
  – Multiplying Recovery – Virtual and F2F

Varje världservicerepresentant är med i en kommitté under året, fram till nästa världsservice konferens 2020. Detta år får jag göra service i Unity With Diversity, som har till syfte och mål att göra OA ännu bättre på att få alla som anser sig vara en tvångsmässig ätare att känna sig välkommen till OA. För oavsett kön, etnicitet, överviktig som underviktig, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, är alla välkomna i OA. Vi kommer bland annat skapa ett frågeformulär som kan användas för att hjälpa en nykomling, eller en återvändare, att dela sin eventuella upplevelse av att känna sig utanför gemenskapen i OA, vad nu orsaken än kan vara. Och med denna handling öka möjligheten till vägledning i hur vi kan bjuda in nykomlingen att känna sig som en del av gruppen och till OA. Fokus på våra likheter; det vi har gemensamt, snare än våra olikheter.

Litteratur som godkändes under konferensen:

 • Body Image, Relationships, and Sexuality: Personal Journeys to Recovery in Overeaters Anonymous’
 • Welcome Back: Suggestions for Members in Relapse and For Those Who Care’ leaflet (en sammansättning av Welcome Back ochMembers in Relapse).

Litteratur som ej godkändes:

 • Dignity of Choice: Establishing a Plan of Eating’ leaflet(sammansättning av Dignity of Choice och A Plan of Eating)

Det blev diskussioner angående manuskriptet Body Image, då representanter frågade sig vad kropp, relationer och intimitet har med tvångsmässigt ätande att göra. Medan andra såg en tydlig koppling mellan sin sjukdom, och hur den påverkar deras kropp och nära relationer.

Dignity of Choice som inte godkändes och röstades ner, var orsaken främst att det i pamfletten ges förslag på matplaner och som inte ansågs vara aktuella eller rent av opassande, då OA talar för att det inte är en dietklubb och inte förespråkar någon speciell matplan.

Motioner som godkänts (för att läsa mer, se bilaga/länk):

B, C, D, E, F, H, J, K.

Ändringar i stadgarna som godkänts(för att läsa mer, se bilaga/länk):

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Principer som godkänts:

WSBC 2019 accepterade följande OA definition och beskrivning av Abstinsens och Tillfrisknande:

1) Abstinens (Abstinence): The act of refraining from compulsive eating and compulsive food behaviors whilst working towards or maintaining a healthy body weight.

2) Tillfrisknande( Recovery): Removal of the need to engage in compulsive eating behaviors.

Spiritual, emotional, and physical recovery is achieved through working and living the Overeaters Anonymous Twelve Step program.”

Nyval av förtoendevalda:

 • Hanna – Region 2
 • Barbara – Region 5
  Beth B – Region 6
 • Andrea ‘Andi’ – Region 8
 • Vassiliki – Region 9
 • Letitia – Region 10

General Service Trustee: Tina

Vi välkomnar dem alla och tackar för deras servicevillighet att bidra till OA som helhet och fortsätta allas vårt uppdrag; att sprida budskapet vidare.

Jag vill tacka för en vecka fylld av OA möten, OA medlemmar med så mycket kunskap, servicevillighet för OA och decennier av tillfrisknande, skratt, svåra beslut om vad som bäst gynnar OA som helhet och går i linje med OA:s 12 traditioner och principer, inspiration, självrannsakan, dans, frågeställningar att ta hem till gruppsamvetet i OA Sverige och en Högre Kraft som bär och vägleder i alla våra angelägenheter. Jag tar villigt emot denna hjälp, för ensam klara jag det aldrig.

Tack för denna gång och här följer en sammanfattning på de motioner och förslag till ändring i stadgar som togs upp på Världsservice konferensen, översatt till svenska. (Länk till Original och Sammanfattad Rapport på engelska finner du i slutet av rapporten.

//Sandra B, Tvångsmässig Ätare och Guds tjänare genom Service i OA.

Motion A

Nedröstad

Att engelsk OA godkänd litteratur och annat material ska undvika slang, dialekt, fackspråk; hålla språket enkelt och tydligt.

Syfte med motionen var att göra det lättare för andra länder att översätta, samt att behålla budskapet; dess mening, i texten.

Anledning till att den blev nedröstad grundades främst på att Litteraturs- och Översättningskommittén redan idag arbetar för att göra just detta och därför inte behöver stå som en policy.

Motion A-a

Godkänd med restriktioner

Ny litteratur; Body Image, Relationships, and Sexuality: Personal Journeys to Recovery in Overeaters Anonymous.

Personliga berättelser om deras relation till sin kropp, relationer och sexualitet.

Villkor: att det i början av boken lägger till den nya definitionen av abstinens och tillfrisknande.

Motion A-b
Nedröstad, åter till Litteratur kommittén att arbeta på.

Pamfletterna Dignity of Choice och A plan of Eating har gjorts om till en pamflett vid namnet: Dignity of Choice: Establishing a Plan of Eating.

En bidragande orsak till att denna motion blev nedröstad var innehållet av tre förslag på matplaner som ansågs vara föråldrad, sakna vetenskaplig grund då det förslagen på matplan kommer från 3 OA- medlemmar, samt att det ifrågasätts om OA överhuvudtaget ska ge förslag vad gäller utformning av OA medlemmars personliga matplan, då vi samtidigt säger att vi inte är en dietklubb och rekommenderar alla att ta kontakt med en professionell kostrådgivare om du behöver hjälp med att ta reda på vad som är bäst just för dig.

page12image8378560page12image8378176page12image8378752

Motion A-c Litteratur

Godkänd med restriktioner

Pamfletterna Welcome Back och Members in Relapse har slagits ihop till en pamflett vid namnet; Welcom Back: Suggestions for Members in Relapse.

Villkor: så fort den nya pamfletten finns tillgänglig i bokhandeln
på www.oa.org, kommer de gamla pamfletterna att tas bort, men finns kvar fram tills dess och får fortsätta att säljas.

Motion B

Godkänd

Ändringar och förtydligande i Policyn angående hantering av litteratur, som t.ex. vid avbruten utgivning, format eller att litteraturen ej längre ges ut och går till försäljning. Syftet är att underlätta arbetet med OA godkänd litteratur och att den är viktig för nykomlingar som medlemmar i OA.

WSBC Policy 2008a

Motion C

Godkänd

Ny definition av Abstinens och Tillfrisknande.

Syfte är att göra det tydligt för den person som fortfarande lider, vad abstinens i OA är och hoppet om tillfrisknande betyder för den personen.

page13image8379328page13image8379520page13image8380096page13image8380288

WSBC Policy 1988b

Motion D

Godkänd

Grupper; så kallade Hybrid möten, behöver enbart registrera sig en gång. Hybrid möten inkluderas på www.oa.org under de möteslistor som är passande enligt dennes form; t.ex. ett Live möte kombinerat med telefon.

Syfte att göra det enkelt för Hybrid möten att finnas där för dem som vill tillfriskna och att erkänna hybridmöten som ett legitimt OA möte.

WSBC Ny Policy

Motion E

Godkänd utan diskussion.

Upplösa Web/Technology kommittén, då vi nu har en Digital Region. Syfte: uppdatera policy manualen.
WSBC Policy 2009a (struken).

Motion F

Godkänd

Att OA som ideell organisation accepterar erbjudandet från Google att utan kostnad få tillgång till Google’s Custom Search. Att detta ej strider mot tradition 7.

Motion H

Godkänd

page14image8347520page14image8347712page14image8347904page14image8348096page14image8348288

Samla årliga event, som bl.a. OA:s födelsedag, Unity Day och International Day Experiencing Abstinence i en och samma policy.

WSBC Policies 19876a, 1992b, 2017c

Motion I

Nedröstad

Att alla styrelse- och kommittémöten ska ske via internet, med undantag för de möten som sker under själva Världsservice konferensen.

Motion J

Godkänd

Uppdatering av Business Conference Policy manual.

Att upphäva WSBC Policy 2016 då den skapades för att Virtual Services Conference kommittée (VSCC) skulle förbereda för den Virtuella Regionen, vilket nu är uppnått och de har gått samman.

Motion K

Godkänd

Påstående i relation till Offentliga och Social media; att alla är ansvariga för sin egen anonymitet, men att alla registrerade virtuella grupper ska informera dem som deltar på mötet att deras anonymitet inte är helt skyddad.

Hitta alternativ till hur vi kan skydda anonymiteten i ”Guidelines for Anonymity in the Digital World”.

Motion M

page15image8350976page15image8351168page15image8351360page15image8351552

Drogs tillbaka.

Motion O

Nedröstad; 89 Ja 93 Nej

WSBC Policy 1993a

Förslag på ny text/bön som möten och konvent rekommenderas att använda när de går mot avslut.

Motion P

Skjuts fram på obestämd tid.

Att de förtroendevalda i styrelsen ser över fler alternativ hur nykomlingar kan få information och tillgång till ”nykomlingsbrevet” på internet.

1 Förslag på ändring i stadgar

Hänvisas åter till kommittén

2 Förslag på ändring i stadgar

Drogs tillbaka

3 Förslag på ändring i stadgarnaNedröstad: 93 Ja 81 Nej

page16image8381056page16image8380672page16image8381824page16image8382016page16image8382208

Att en person som lever upp till kriterierna och är intresserad av en servicepost som förtroendevald i styrelsen ska kunna vara med i valet då de endast deltagit ett, utav två år som delegat.

OA, Inc. Bylaws, Subpart B, Article IX – Board of Trustees, Section 4

5 Förslag på ändring i stadgar

Godkänd utan diskussion

Stryka i texten E-post och/eller och enbart behålla ”elektronisk överföring”, för att uppdatera till aktuell hantering.

Bylaws, Subpart B, Article VI, Section 3

6 Förslag på ändringar i stadgar

Godkänd utan diskussion

Stryka i texten E-post och/eller och enbart behålla ”elektronisk överföring”, för att uppdatera till aktuell hantering.

Bylaws, Subpart B, Article VII, Section 4

7 Förslag på ändring i stadgar

Godkänd utan diskussion

Stryka i texten E-post och/eller och enbart behålla ”elektronisk överföring”, för att uppdatera till aktuell hantering.

Bylaws, Subpart B, Article VIII, Section 3

8 Förslag på ändring i stadgar

Godkänd utan diskussion

page17image8352896page17image8354240page17image8353088page17image8353664page17image8353856page17image8354048page17image8354624

Ändra i texten för att förtydliga Region Ordförande kommitténs roll i relation till Förtroendevalda i styrelsen och medlemskapet.

Bylaws, Subpart B, Article XI, Section 3

9 Förslag på ändring i stadgar

Godkänd utan diskussion

Uppdatera och stryka text för att de ska överensstämma med aktuella tillvägagångssätt (Virtual Services Trustee som ej längre är aktuell då vi nu har Region 11)

Bylaws, Subpart B, Article IX, Section 5

10 Förslag på ändring i stadgar

Godkänd utan diskussion

Lägga till i texten att även kandidater till förtroendeposter, och som inte är delegater, får adressera Världsservice konferensen.

Bylaws, Subpart B, Article X, Section 3 11 Förslag på ändringar i stadgarna

Drogs tillbaka

12 Förslag på ändringar i stadgarna

Godkänd

Att de förtroendevalda i styrelsen har rätt att upplösa en Konferens kommitté som de själva har etablerat, men som inte har utfört service under mer än ett år.

page18image8382976page18image8383360page18image8383936page18image8384128

Att en Konferens Kommitté som agerat under Världsservice konferensen kan upplösas av de förtroendevalda i styrelsen om de visar sig att inte ha arbetat eller haft möten utanför Världsservice konferensen under mer än ett år. En motion för att upplösa kommittén läggs till beaktande på följande årets WSBC: s dagordning.

OA, Inc. Bylaws, Subpart B, Article XI – Conference Committees, genom att lägga till en ny sektion 5 och omnumrera följande sektioner.

13 Förslag på ändring i stadgar

Nedröstad

Att förtydliga att alla nivåer av serviceorgan; inte bara Världs Service Konferensen, använder sig av och praktiserar OA:s 12 steg och 12 traditioner, vägledda av de 12 koncepten för Service.

Förslag att ändra OA, Inc. Bylaws, Subpart B, Article III – Twelve Concepts, Concepts 2, 6, 7, 8, and 11.

4 Förslag på ändring i stadgar

Nedröstad

Att virtuella intergrupper också får delta i aktiviteter (inklusive rösta) i en annan region, med denna regions tillåtelse.

Förslag på ändring i OA, Inc. Bylaws, Subpart B, Article VII – Regions, Section 2 – Composition.

Länk till Sammanfattad Rapport (engelska):

https://oa.org/files/pdf/Wrap-Up-19.pdf

Den slutliga rapporten från WSBC kommer att finnas på www.oa.orgunder Documents i augusti 2019.

page19image8384320page19image8385472page19image8385664page19image8385856

Tack!
//Sandra B, Världsservice representant OA Sverige

Read More

Talarmöte Stockholm vecka 24

Bonnie från L.A USA är på besök i Sverige och gör service genom att vara talare och berätta sin Lifestory, om tillfrisknande och sina 30 år i OA.

Kom och lyssna, ställ frågor och dela!
??❤??
Söndagen den 16/6
Plats: Livemöte Stockholm/Hornstull
18:30-19:30. Cirka 20 minuters tal (engelska), följt av 10 minuter för frågor till talaren. Därefter fortsätter det ordinarie mötet.
Onsdagen den 19/6.
Plats: Kammakargatan 30, Stockholm Livemöte
När: 18:00-19:00.
Cirka 30 minuters tal (engelska). Därefter fortsätter det ordinarie mötet.
Alla är välkomna i mån av plats.
OA World Wide!
Tack!
Read More

Möten

Du hittar våra livemöten runt om i hela Sverige. De flesta möten är så kallade slutna vilket betyder att de endast är till för tvångsmässiga ätare. Öppna möten innebär att även personer utan matproblem är välkomna att delta. Exempelvis anhöriga till någon av oss med matproblematik.

Vad är ett möte?

Möten är sammankomster där två eller flera tvångsmässiga överätare samlas för att dela med sig av sina personliga erfarenheter och av den styrka och det hopp som Anonyma Överätare har ger dem.

Möten ger oss en möjlighet att identifiera våra gemensamma problem, att bekräfta vår gemensamma lösning genom de tolv stegen och att dela de gåvor vi får genom detta program. Förutom vanliga möten erbjuder OA telefonmöten där du kan delta varifrån du befinner dig.

 

Read More

Information från vår världesservice-representant

Motionsmöte 2019-02-24 kl. 10:00

Då var det dags för det årliga motionsmötet där vi tillsammans går igenom motioner och förslag till ändringar i stadgar och policys för OA världen. Mötet är till för alla OA-medlemmar och kommer ske via telefon. Vi är tacksamma om Du som grupprepresentant informerar din hemmagrupp om detta och ni kan skapa ett möte för att bolla åsikter och frågor till de olika motionerna och förslagen. Vi föreslår att grupprepresentanten deltar på motionsmötet och talar för och röstar enligt gruppsamvetets beslut. Nedan ser ni länkar till motionerna och förslagen:

https://oa.org/files/pdf/NBMs-19-No-Contacts.pdf

https://oa.org/files/pdf/Bylaw-Amendments-19-No-Contacts.pdf

Läs också sammanfattningen

Telefonnummer till mötet: 08-12049477. Kod 3030#

Senast den 7 mars ska OA Sveriges röster vara inlämnade till världsservicekontoret som vår förtroendevalda representant ansvarar för.

Mer info från världsservicekontoret

Länk till senaste nyhetsbrevet.

 https://oa.org/whats-new/

Med bl.a. information som:

 • Pamflett ”Where do I start”, ett häfte på 32 sidor med samlad information för nykomlingar finns att köpa på www.oa.org, kostnad: US$1.
 • Nyhetsbrevet ”A step A head” kan nu översättas till svenska (totalt 34 olika språk) på google.
 • Är du mellan 18-30 år och har hittat ditt tillfrisknande i OA, dela gärna din historia för pamflett som ska inspirera andra i samma ålder att hitta lösningen i OA. Senast inlämnad 2019-04-01.
 • Ladda ner ”Professional Community Courier ”  gratis och nå ut till företag, landsting m.m. som kan läsa andra läkare och terapeuter beskriva hur OA bidragit till deras patienter.
 • Pamfletten ”Twelve Traditions” finns nu att ladda ner gratis på www.oa.org.

Övrig info:

 • OA firar ”Unity day” den 24 februari kl.11:30 (lokal tid i New Mexico) som blir kl.19:30 svensk tid, då vi stannar upp och tänker på styrkan och gemenskapen i OA
Read More

Rapport från Världsservicekonferensen i Albuquerque USA, 23-28 April 2018

Rapport från Världsservicekonferensen i Albuquerque USA, 23-28 April 2018

Lyssna på denna rapport i ljudformat. Rapport / Besluten.

Jag är tacksam för ert förtroende att representera Sverige som världsservicerepresentant på Världs Service Konferensen i Albuquerque  i April 2018. Tacksam att jag dessutom fick uppleva allt detta tillsammans med OA:s Region 9 representant Ine.

Vi som är där för första gången kallas för ”Green dots” och har en grön klisterlapp på våra namnbrickor. Detta för att vi green dots ska kännas igen; precis som i våra OA grupper, för att t.ex. få en nykomling till programmet att känna sig extra välkommen genom att vi tar kontakt, svarar på frågor och bjuder in dem i OA:s gemenskap. Lite nervös som jag var inför att klara mitt uppdrag som världsservicerepresentant, fick jag så fint bemötande av alla jag mötte, av de som varit med i programmet länge och dom med många års erfarenhet av att delta på världsservicekonferensen. Dessa erfarna och ödmjuka OA medlemmar lugnade mig, likaså mitt eget åtagande att leva i stegen 10, 11 och 12, och att lämna över mina rädslor; igen och igen, till en kraft större än mig själv och som då bär mig, bara jag är villig att ta emot.

Dagarna fylldes med OA möten morgon och kväll och däremellan workshops, mingel, måltider tillsammans med OA medlemmar från hela världen och konferenser. Det har varit många intryck, men samtidigt så inspirerande och lärorikt.

Det som jag ser som viktigt och relevant för oss i OA Sverige och OA som helhet och som togs upp på världsservice konferensen, var att vi lever i en värld där mer och mer av våra aktiviteter sker via Internet. För dem som inte har ett livemöte att gå till i sin hemstad, eller av andra skäl inte kan ta sig till ett livemöte, är Internet ett fantastiskt verktyg för att möjliggöra det för alla att hitta till OA och att kunna delta på ett OA möte. En möjlighet för alla att delta på olika OA möten; internationellt som över hela världen, men som här sker genom bl.a. telefon, chattsidor, appar och Skype. Internet utökar även möjligheten att kombinera ett live möte med t.ex. Skype eller att ringa in och vara med på live mötet oavsett vart vi befinner oss geografiskt. Australien och Nya Zeeland utnyttjar och kombinerar livemötet med Skype och telefontjänster för att nå ut till fler OA medlemmar. Och om detta är något som vi önskar utveckla mer i OA Sverige, kan vi t.ex. kontakta OA representanter från Australien och Nya Zeeland, för att på så sätt ta reda på vad som har fungerat för dom, och för att undvika eventuella misstag och svårigheter som dom har mött på vägen. OA begränsar sig ju inte till enbart Sverige, så fint att vi har denna OA gemenskap över hela världen där vi kan dela vår erfarenhet och kunskap med varandra.

Många som hittar till OA för första gången, är det just via Internet som de finner vägen till programmet; en tvångsmässig ätare som desperat söker efter hjälp med sin sjukdom och letar efter något som kan fungera för dem. Det blev många debatter om OA och dess relation till Internet och det blev tydligt att det fanns två läger; de som var för och de som var emot.

Jag var en av dem som röstade för att vi bl.a. ska:

 • förbättra sökoptimeringen för att nykomlingar lättare ska hitta till OA när de går in på söksidor på Internet.
 • att OA:s hemsidor ska förenklas så nykomlingar, så som OA medlemmar, lättare ska hitta den information de söker.
 • att göra det lättare för OA medlemmar och grupper att samarbeta oavsett inom vilken OA grupp de tillhör, vilken stad, ort eller land vi för närvarande befinner oss i.

Spännande är att nu få dela för OA Sverige att vi under denna konferens röstade för en helt ny region; Region 11, som, till skillnad från de övriga 10 regionerna som är landbaserade, är region 11 en virtuell och Internet baserad region.

Denna icke landbaserade Region 11, vill arbeta för att sprida budskapet vidare till dem som fortfarande lider, sprida information till OA medlemmar och där den uppkopplade världen ses som ett fantastiskt verktyg för oss i OA att använda för vårt fortsatta tillfriskande. Det för att ge en utökad möjlighet till att uppleva OA:s gemenskap oavsett ålder, kön, vart vi befinner oss i världen, oavsett fysiska, ekonomiska, religiösa eller kulturella förutsättningar som OA medlemmen kan ha. Så det ska bli spännande att få följa denna utveckling, och en av de stora utmaningarna när det gäller kommunikation och att sprida OA:s budskap vidare via Internet, är hur vi respekterar OA medlemmens anonymitet. Det är viktigt att vi inte bryter mot OA:s tradition 11; ”Vår policy för kontakt med allmänheten grundar sig på dragningskraft snarare än på marknadsföring. Vi bör alltid bevara den personliga anonymiteten i förhållande till press, radio, film, TV och andra offentliga medier.” Tradition 12; ”Anonymiteten är den andliga grundvalen för alla dessa traditioner och påminner oss ständigt om att sätta princip före person.”.

För alla er som idag har en hemmagrupp där ni önskar öka era alternativ och möjligheter att nå ut till fler nykomlingar så som OA medlemmar, ta gärna kontakt med www.webtech.org. OA medlemmar där hjälper till med alla frågor ni kan ha som berör Internet; som att t.ex skapa en hemsida, Skype, shattar m.m.  Om det engelska språket är ett hinder, kontakta vår egen hemsidekommitté på webmaster@oasverige.org och få hjälp den vägen.

”Twelve Steps and Twelve Traditions of Overeaters Anonymous” andra engelska upplagan finns nu att tillgå på www.oa.org.  Boken är uppdaterad, reviderad för att ge ökad förståelse och förtydliga att OA 12 & 12 är en bok för alla som vill tillfriskna från sitt tvångsmässiga ätande, oavsett hur sjukdomen tar sig i uttryck. Det har gjorts tillägg och rekonstruktioner i Steg 4 för att öka dess användbarhet i steg arbetet. Det finns nu även med OA medlemmars beskrivning om hur dom, genom att arbeta i dom 12 stegen och de 12 traditionerna, har funnit fysisk, känslomässig och andligt tillfrisknande; som genom ett mirakel. Även arbetsboken som hör till 12 & 12 har kommit ut i en andra upplaga, även den på engelska.

På världsservicekonferensen togs det upp som förslag till ändring i stadgarna att ta bort könsdefineringen att Gud är en Han i tryckt OA-godkänd litteratur. Det för att låta varje enskild individ uppfatta en kärleksfull Gud på sitt eget sätt. Många nykomlingar och OA medlemmar som jag har talat med, kan tycka att det här med en högre kraft eller Gud, kan uppfattas som känslig och svår att ta till sig redan som det är, vilket gör att det kan vara än mer viktigt att ändra detta i OA litteraturen. Eller vad tycker du?

Samtidigt som vi måste beakta att detta förslag skulle innebära att ändra i kommande utgåvor av OA godkänd litteratur, och i lagret idag finns det litteratur som värderades till cirka $ 200.000, vilket då skulle ses som en kostnad om förslaget gått igenom. Förslaget annullerades, men kan tas upp igen på kommande världsservice-konferens.

 

Under året arbetar alla världsservicerepresentanter aktivt i en kommittee, och av dem 10 olika kommittéerna valde jag den som kallas för ”Twelve step within”. Denna kommitté fokuserar på dem som redan är OA medlemmar och som fortfarande kämpar med sitt tillfrisknande; OA medlemmar som tar återfall och som ännu inte hittat ett hållbart tillfrisknande och en långsiktig abstinens. Vi i denna kommitté kommer bl.a. arbeta med frågor som,;

 •  hur vi bättre kan stödja OA medlemmar i sitt tillfrisknande
 • hur få skammen som ofta är kopplad till ett återfall att minska
 • hur kan vi agera för att OA medlemmar som tagit återfall ska känna sig viktiga, välkomnade och framförallt accepterade i OA:s gemenskap?
 • Kan vi förebygga återfall på ett bättre sätt i vårt arbete i OA med hjälp av de 12 stegen och 12 traditioner?

Vi i Twelve Step Within kommittén kommer fram till nästa års världsservicekonferens 2019 att fokusera på återfall inom OA, och hur vi kan minska skammen som så ofta kopplas samman med det. Vi kommer även att kontakta hemsidekommittén som ansvarar för www.oa.org och framföra vår önskan att samla dokument som handlar om återfallsprevention och dokument med relaterad information, men som i dagsläget är utspridd och svår att hitta och som därför behöver sök optimeras. Jag tar gärna emot samtal eller mejl angående din personliga relation och erfarenhet av, och till, just återfall inom OA. Vad som fungerat för att hitta en långsiktig abstinens, vad upplever du saknas och kanske vill ha mer av i ämnet återfall, eller ta kontakt för att du vill dela om eventuella funderingar i ämnet. Allt är välkommet!

Jag, tillsammans med vår Region 9 representant Ine, var på ett forum kallat ”Recovery Roadmap-Growing recovery worldwide”. Forumet handlade om just tillfrisknande och vad som kan hindra oss från att uppnå en långsiktig abstinens och vad som är dess lösning enligt programmet. Den information vi fick på detta forum, är något som eventuellt kommer att vara med som en av aktiviteterna på kommande konvent på Drakudden i November 2018, med syfte att utöka våra verktyg att ta till för oss i OA. ”Recovery Roadmap”, ett verktyg för dig som tagit återfall eller vill påminna dig om fallgroparna för att undvika ett återfall, är sponsor eller OA vän och vill sprida budskapet vidare till dem som fortfarande lider och OA medlemmar inom gemenskapen.

Det enda som krävs för medlemskap i OA är en önskan att sluta äta tvångsmässigt; vilket för mig betyder att det spelar ingen roll vem du är eller på vilket sätt som din tvångsmässighet tar sig i uttryck. Alla är välkomna i OA.

I USA har många personer som genomfört magsäcksoperation, upplevt sig inte vara lika välkomna som de OA medlemmar som inte utfört detta ingrepp. Så jag vill här påminna om att, alla som vill sluta äta tvångsmässigt är välkomna till OA; det spelar ingen roll hur vi definierar vår sjukdom, vilka åtgärder vi har tagit eller hur de tar sig i uttryck. Bulimiker, sockerberoende, anorektiker, tröstätare, ortorexi, använder laxerande preparat, magsäcks opererad, jojo bantar eller hetsäter. Detta grundar jag på:

 • Tradition 3: ”Det enda villkoret för medlemskap i OA är en önskan att sluta äta tvångsmässigt.”
 •  OA:s tradition 1 säger till oss att; ”Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand; personligt tillfrisknande beror på sammanhållningen i OA.”
 • Tradition 2: ”För vår grupp finns bara en yttersta auktoritet – en kärleksfull Gud, såsom han kan ta sig i uttryck i vårt gruppsamvete. Våra ledare är blott betrodda tjänare, de styr inte.”
 • Tradition 5 påminner oss om att: ”Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra budskapet vidare till den tvångsmässiga överätare som fortfarande lider.”

Att sprida budskapet vidare, att ge fler möjlighet att tillfriskna genom OA:S 12 steg och 12 traditioner, att få uppleva gemenskapen och finna en Kraft större än något annat, det är att ge tillbaka det vi själva har fått. Så varför skulle jag vilja ta alla dessa gåvor ifrån någon, bara för att en OA medlems strategi för att tillfriskna, ser lite annorlunda ut än min egen? Vi har alla en önskan att bli befriade från denna sjukdom, så låt oss därför istället förenas i den önskan. Vi beds överlämna vår egenvilja och personliga åsikt till en kärleksfull Gud och låta oss vägledas av denna högre kraft i alla våra angelägenheter. Så välkomna en OA medlem, snarare än att döma; princip före person.

På workshopen ””Building a Foundation of Strong Abstination & Sponsorship” talades det om vad som gör ett OA möte till ett starkt och tillfrisknande möte och sponsorers betydelse i relation till det.

Följande förslag nämndes:

 • Dela ut medaljer; som inte bara är för den som har fått den, utan för att andra OA medlemmar på mötet ser resultatet av att arbeta och leva i stegen, att det är fullt möjligt att tillfriskna från denna sjukdom.
 • Målet är inte att bli abstinent –  utan att fortsätta varaabstinent.
 • Målet är inte att ha gjort stegen – utan att fortsätta levamed hjälp av stegen.
 • Att inte be någon annan göra det jag själv inte är villig till.
 • Att inte bara lediga sponsorer säger sina namn på ett möte då en nykomling är med, utan att alla sponsorer presenterar sig. Detta för att nykomlingen ska kunna ringa en OA medlem som hen vet är abstinent och i tillfrisknande genom att ha gjort och lever i stegen.
 • Att ge nykomlingen ett Välkomstbrev.
 • Att låsa dörren när mötet börjar, kan signalera att programmet bl.a. handlar om disciplin.
 • Om du har tagit återfall; håll kvar vid din sponsor, programmet och steg arbetet. Kom tillbaka, det fungerar! Känns det motigt att gå på livemöte, ring in på ett telefonmöte som alternativ. Håll fokus på lösningen.
 • Gör stegen som om ditt hår stod i lågor.
 • Om du ska vara sponsor, har du ställt dig frågan om du har villigheten, och framför allt tiden? Om inte; är det bättre att låta bli? Uttala det noga vad du kan bidra med i tid, för den som vill ha dig som sponsor.
 • Ring ut till dem som du inte har sett komma eller ringa in på möten på ett tag. Lev i steg 12.
 • Påminna om att en sponsor inte är vare sig Gud, dietist, psykolog eller läkare.
 • Att utveckla sig och växa som sponsor; skapa grupper för det ändamålet och förslagsvis träffas eller hörs 1 gång i månaden. Ja, att vi kommer tillsammans och talar om hur kan vi stödja varandra, utvecklas och bredda oss.
 • Att vara abstinent är att ta en dag i taget.
 • För nykomlingen; ha en bild på dig själv som överviktig i plånboken för att visa hur du har sett ut, till skillnad från nu som normalviktig. Dela hur ditt liv såg ut när du levde i sjukdomen, det så nykomlingen förstår skillnaden på hur du mår idag som abstinent och befriad. Viktigt då nykomlingen får möjlighet att känna igen sig i OA medlemmens livshistoria, men också för att ta sin sjukdom på allvar –  den är dödlig.
 • Vill vi se mer män i programmet; se OA växa? Bjud in dem, stöd dem i att skapa mansgrupper om de önskar.
 • Ha nykomlingsmöten.
 • Ha talare på mötet som handlar om just livet före tillfrisknandet och att nu leva befriad.

Tradition 7; ”OA-grupper bör vara helt självförsörjande genom frivilliga bidrag från sina egna medlemmar.” För att vi ska kunna sprida budskapet vidare till dem som fortfarande lider, för att kunna ringa in på telefonmöten, att hitta till OA och finna information om vad som händer i OA; så som livemöten, litteratur, konvent, skicka servicevilliga till SSR möten och servicekonferenser. För alla dessa verktyg och serviceposter så behöver vi bl.a. pengar; och för det är jag ansvarig. Det är inte ”någon annan” som gör att OA finns, det är inte ”någon annan” som betalar för att du ska tillfriskna; att ge tillbaka ekonomiskt är ett sätt att visa sin tacksamhet för vad programmet har gett dig och veta att fler, i och med dina ekonomiska bidrag, får möjlighet att tillfriskna då vi kan sprida budskapet vidare. Världsservice kontoret ser att bidragen minskat, OA Sverige lever just nu på tidigare bidrag och vi behöver alla påminna oss om att varje krona är av betydelse. Tänk efter, vad är det du får och har fått genom OA:s gemenskap och program?

Inför ett livemöte kan du ge ditt ekonomiska bidrag genom att bl.a. ta ut pengar på bankomaten, använd SSR:s bankgiro eller använda Swish, som kanske gör det ännu enklare att bidra ekonomiskt till din hemmagrupp, till OA Sverige och till Världsservice kontoret.

En OA grupp tillhörande Chicago/Region 6 som deltog på konferensen i Albuquerque, tog inför konferensen en grundlig bankkonto rannsakan och upptäckte att de hade ett överskott på bankkontot.

I första hand ska pengarna som läggs i hatten gå till att hemmagruppen kan betala sin lokalhyra, kunna köpa in litteratur, medaljer, ordna välkomstbrev till nykomlingar m.m. Överskottet ger vi vidare till Sveriges serviceråd som ordnar konvent, servicekonferenser, översätter OA litteratur, sköter OA Sveriges hemsida, telefontjänster och att skicka servicerepresentanter till Region 9 och Världsservicekonferenser, att skicka talare till olika livemöten för att dela hur de har uppnått sin abstinens och sitt tillfrisknande genom att leva i stegen och att göra service. Och när allt det ovan nämnda är budgeterat för, skickar SSR i sin tur det ekonomiska överskottet till värdsservicekontoret som sprider OA:s budskap vidare över hela världen, och stärker på så sätt OA:s gemenskap över våra landsgränser. Och jag är tacksam att få föra detta budskap vidare till OA Sverige, att denna grupp från Chicago bidrog till världsservicekontoret med fantastiska $10.000.

Det växer sig starkare och starkare, gåvan att jag tillsammans med andra OA medlemmar, får tillfriskna genom att göra service. Att oavsett vad som händer i mitt liv bara fortsätta komma tillbaka; gå på möten, arbeta och leva i dom 12 stegen och de 12 traditionerna och låta en kraft större än mig själv vägleda mig i alla mina angelägenheter. Genom att göra service, ger vi inte bara oss själva gåvan att få tillfriskna, utan också att finnas där för andra som fortfarande lider och kan genom service sprida budskapet vidare om vad OA kan göra för oss som har denna sjukdom. Men ibland smyger sig egenvilja, självcentrering och rädsla in i mitt tankesystem.

När jag kom till Albuquerque så gick jag på OA möten morgon och kväll och fick ta del av fantastiska delningar från OA medlemmar från hela världen. Det är otroligt inspirerande att få ta del av dessa delningar och ger både igenkänning så som insikter. Jag funderade på att dela det som kom upp för mig under dessa möten, men blev ofta avbruten av en röst i mitt huvud som sa; -”Låt andra dela istället, är det där du vill säga verkligen så klokt och bra, hur ska du säga det där på engelska; tänk om du inte kommer på ordet och inte gör dig förstådd. Äh, strunta i det där och låt de andra sköta delningarna, du kanske bara uppfattas som virrig och oklar om du delar.” Och de två första dagarna så lyssnade jag på denna röst och höll mig tyst och enbart lyssnade på dessa möten. Men sedan kom andra tankar och känslor fram, som jag observerade med hjälp av att jag lever i stegen 10, 11 och 12. Tankarna kunde låta ungefär så här; -”Jaha, hur kul var den här konferensen egentligen, blir det inte mer än så här? Vad har jag att bidra med och vad har domsom inte jag har? Ja, vi är olika helt enkelt.”

Ja, jag hade gjort mig själv och OA medlemmar till ”jag” och ”dom”. Nu var vi, enligt mitt huvud, tydligen inte längre lika och del av en och samma gemenskap med samma sjukdom och önskan att bli befriade från tvångsmässiga ätbeteenden och tankar. Det blev så tydligt för mig hur jag börjat separera mig från människorna som var där; att någon är mer värd än en annan; att vi snarare är mer olika än att jag ser de likheter som förenar oss. Alla dessa tankar och betydelser hade jag gett OA och OA medlemmar för att jag, på grund av rädsla att inte göra rätt, nu låtit hindra mig och förnekat mig själv rätten att synas och höras på ett OA möte. Jag hade valt att förneka mig själv och min önskan att få dela; precis som alla de andra OA medlemmarna på mötet. Jag hade indirekt talat om för mig själv att jag inte får vara en del av OA:s gemenskap och räcka upp handen och dela min relation till det aktuella temat på mötet; att jag inte har samma värde som alla andra. Jag hade intalat mig själv att mitt tillfrisknande, min abstinens, inte skulle vara att ge tillbaka till programmet genom att dela det med andra i gemenskapen och på så sätt sprida budskapet vidare att OA fungerar om du kommer tillbaka.

Så i samtal med en kraft större än mig själv, fanns det bara en enda lösning för att återfå sinnesro och återigen känna gemenskap med programmet och OA medlemmarna. Lösningen och vägledningen jag fick av en kraft större än mig själv lät som följande; ”Kliv in, dela och var en del av!”

Så på nästkommande livemöte räckte jag upp handen och delade om dagens tema; och det kanske inte var perfekt engelska, men så vitt jag vet så står det heller inget om att det är ett krav för medlemskap i OA; det enda kravet är att ha en önskan att sluta äta tvångsmässigt. Jag gick, med denna handling, emot min egenvilja och lyssnade istället på en Högre Krafts vägledning och fick se att jag kunde göra mig både förstådd och sprida budskapet vidare. Och som vanligt när jag lyssnar på en kraft större än mig själv och lever i stegen sker de små mirakel. För efter mötet kom OA medlemmar fram och tackade för min delning. Jag fick små fina OA budskap på tampletter, en OA medlem som var med på mötet gav mig en ask med hoprullade pappersremsor med cirka 30-40 stycken OA relaterade budskap om hopp, tro och tillfrisknande som hon skrivit ner efter att de delats på olika livemöten hon deltagit på. Ja, jag kunde inte annat än bli berörd och samtidigt le och säga TACK! Tack OA Vänner! Tack Min Högre Kraft! Programmet fungerar. En kärleksfull Högre Kraft och gemenskapen i OA kan göra det jag inte kan göra för mig själv, och för det är jag så tacksam!

 

Jag är dessutom tacksam att ha fått göra service tillsammans med 188 stycken förtroendevalda OA medlemmar på denna konferens, från 17 olika länder: Australien, Österrike, Brasilien, Kanada, Costa Rica, England, Tyskland, Grekland, Irland, Israel, Mexiko, Nya Zeeland, Syd Afrika, Spanien, Sverige, USA och Venezuela.

TACK!

//Sandra, världsservicerepresentant och tvångsmässig ätare som tillfrisknar genom att göra service, överlämnar mig till en Högre Kraft och tackar för gemenskapen i OA; det fungerar!

Här nedan följer ytterligare information om beslut som tagits under konferensen för alla att ta del av:

Förtroendevalda:

 • Pat. O Region 1, Regional förtroendepost
 • Neva. S Region 3, Regional förtroendepost
 • Serviceposten för Region 6 är vakant, tillfällig representant fram till nyval på WSBC 2019. Uppdaterad 2018-06-15

Beth B för 1 år framåt.

 • Dora, Virtuell Service 3 år
 • Judith & Bonnie, General Service/Allmän Service 3 år.
 • Region 9 hade ingen nominerad till denna servicepost. Uppdaterad 2018-06-15 Bob F, för 1 år framåt.

Godkända Motioner/Uppdateringar av stadgar/policys

 • Motion A-a Litteratur: Beviljas uppdatera broschyren ”To the family of the Compulsive Eater” för att vara i linje med motionen rörande litteraturprocessen, som godkändes på WSBC år 1985. Det förtydligar bl.a. OA:s definition av abstinens och tillfriskande från tvångsmässigt ätande.
 • Förslag M: Beviljas göra ändring i policy 2012a. Serviceorgan kan skapa service grupper/kommittéer för att hjälpa till att sprida budskapet vidare om tillfrisknande i OA. Förutsatt att de följer OA:s 12 traditioner; vägledd av de 12 principerna för Service i OA och Anonyma Överätares policys för att använda OA godkänd litteratur och dokument.
 • Förslag G: Beviljad att ta bort WSBC Policy 2004a angående tillvägagångssätt och instruktioner för att fylla i blanketter via Internet, då denna policy 2018 är en självklarhet och utförs rutinmässigt numera.
 • Förslag A: Beviljas att skapa en temporär kommittee för att ta reda på bästa och mest ekonomiska alternativen för att förbättra, uppgradera och expandera OA:s ansikte utåt på Internet. Det med syfte att framställa en budget för en insamlingskampanj; ”Welcome to OA”. Detta inkluderar hemsidan www.oa.org;s datasystem och utvecklandet av en smartphone app med en geografisk och realtid uppdaterad karta för att Hitta ett OA möte. Det för att sprida budskapet vidare till så många som möjligt, göra information lättillgänglig på Internet där personer främst söker idag, och för det behöver OA finnas där och följa med i den elektroniska utvecklingen. Att göra det enkelt att hitta ett OA möte att gå till oavsett vart vi befinner oss i världen.
 • Ändring i stadgar, förslag 4: Article VII-Regions Section 2- Composition. Förändringen innebär att service strukturen tillåter språk- och översättingsserviceorgan att verka mer fritt mellan de olika regionerna. Ändringen gör att OA medlemmar kan ta del av OA på sitt eget språk oavsett vart de tillhör, och målet är att effektivisera spridandet av budskapet och stärka gemenskapen världen över med hjälp av t.ex. spanskaöversatt OA litteratur och material, att ordna workshops, ge ut tidning på spanska och att sprida detta till alla spansktalande OA medlemmar och grupper oavsett vilken region de tillhör.
 • Ändring i stadgar förslag 1; Article V – Overeaters Anonymous Groups, Section 2 – Composition. Förändringen klargör att även om en grupp tillhör en intergrupp eller service råd, tillåts gruppen delta i aktiviteter i ett annat serviceorgan som de inte är anslutna till. Syftet med detta är att vi kan hjälpas åt och lära av varandra i större utsträckning.
 • Ändring i stadgar, Förslag 7: article XI – Conference Committees, Section 3 – Finance Committee.

Finans kommitteen tas bort för att minska antalet kommittéer och därmed minska kostnaden för OA, då denna kommittee inte ansågs göra någon större skillnad för OA som helhet. Kommitteens uppgift var att granska den årliga budgeten, att utveckla strategier för att stärka tradition 7 och bidrag till speciella fonder på världs Service kontorets vägnar, samt informera grupper och serviceorgan om finansiella beslut som tagits och stödja gruppen att ta sitt eget ekonomiskt ansvar.

 • Förslag till ändring av policy J; WSBC Policy 1986a. Ändringen i denna policy gör det nu möjligt för fler att kunna delta på Unity Day och firandet av OA:s start år 1960, då de växlar dag vartannat år. Detta möjliggör det för OA medlemmar med religiös tro att delta i alla fall vartannat år; det under högtidsdagar som judiska vilodagen; sabbat.
 • Förslag till ändring i policy L; WSBC Policy 2017c. Ändringen i denna policy gör det nu möjligt för fler att kunna delta på Sponsorship Day, då de växlar dag vartannat år så att det inte ska utesluta dem som har högtidsdag samma dag som ursprungsdagen som var angiven i policyn.
 • Förslag till ändring i policy K; WSBC Policy 1992b. Ändringen i denna policy gör det nu möjligt för fler att kunna delta på International Day Experiencing Abstinence, då de växlar dag vartannat år. Detta för att OA medlemmar med religiös tro ska kunna medverka åtminstone vartannat år, då de inte sammanfaller på samma dag som den judiska vilodagen; sabbat.
 • Förslag till ändring; motion B: Policy där det står tydligt att alla är välkomna till OA enligt tradition 3, att OA inte har någon åsikt om du har eller planerar att utföra magsäcksoperation/Gastric bypass. Viktigt att detta står då många som har gjort operationen eller funderar på det har blivit kritiserade, ifrågasatta och dömda av OA medlemmar som inte har gjort det. Vi är i OA för att uppmuntra till ett tillfrisknande, inte döma.
 • Motion med förslag till ändring i stadgarna 3; Article VII -Regions. Section 2 – Composition. Uppdatera OA:s stadgar att ha en Virtuell Region som inte är bunden till någon landbaserad gupp eller intergrupp med syfte att nå ut till fler och främjar sjunde traditionen.
 • Motion med förslag till ändring i stadgarna 2; Article VI – Intergroups. Section2 – Composition. Ändringen som godkändes tydliggör att virtuella och landbaserade intergrupper kan ansluta sig till varandra, att de kan tillhöra båda.
 • Motion med förslag till ändring i stadgarna 5; Article VIII – Service Boards. Section 1 – Definition.

Ändringen i servicestrukturen innebär att virtuella styrelser istället ses som en intergrupp och tillåta dem att registrera sig i en region, det för att underlätta att sprida budskapet vidare, som är ett av OA:s främsta syfte.

Nedröstade Motioner

 • Motion A-b Litteratur: Motionen ej beviljad att uppdatera broschyren ”To the Young Person” där de vill ändra ordet ”tonåring” till ”unga personer” i boschyren, då OA riktar sig till personer mellan 18-30 år, och därmed inte anser att det är tydligt vilken åldersgrupp broschyren riktar sig till då det står tonåring.
 • Motion A-d Litteratur: Motionen ej beviljad att uppdatera ”Twelve Concepts of a OA Service: An Introduction”. Intentionen var att introducera OA medlemmar till de tolv traditionerna på ett kortfattat och enkelt sätt genom att bl.a. ställa frågor till den som läser. Frågorna ansågs vara alltför ledande och röstades därför ner.
 • Förslag till ändring av policy E; WSBC Policy 2009. Förslaget var att avsluta Web/Technology Conference Committee för att sänka OA:s utgifter, minska dubbelarbete inom WSBC. Detta fick ej genomslag då majoriteten anser att vi behöver all kunskap vi kan få och som kan bidra till att utveckla OA:s hemsida och andra virtuella kommunikations alternativ.
 • Motion förslag till ändring S: Vill tillåta OA medlemmar att sinsemellan kunna dela text från boken ”For Today”, detta främst vid ett telefonmöte. Detta p.g.a. att alla inte har tillgång till texten på samma sätt som vid ett livemöte där boken kan gå runt i gruppen, vilket inte är möjligt vid ett telefonmöte. Motargumentet var bl.a. copy right; litterär äganderätt och som skulle innebära  förlorad inkomst om vi släppte allt OA material fritt att dela och att individer själva har möjlighet att ändra i texten. Viktigt att vi påminner oss om detta, att det är en olaglig handling om vi delar bilder på texter från OA:s litteratur. Om du som medlem/grupp vill använda textstycken från OA godkänd litteratur på t.ex. ett konvent eller i en workshop, skickar du din ansökan till WSBO, som tar beslut i frågan.

Annullerad

 • Motion A-c Litteratur
 • Förslag F: Upphäva WSBC Policy 2009a. Att världsservice kontoret ska tillhandahålla med broschyrer för serviceorgan och grupper med information och instruktioner om hur man skapar och upprätthåller en hemsida. Detta ansågs enligt skaparen av motionen vara onödig då de anser att detta sköts av serviceorganen och grupperna själva i dag och vill avlasta världsservice kontorets serviceuppdrag.
 • Förslag till ändring i stadgar 10; Article IX – Board of Trustees. Section 5 – Nomination of Trustees Annullerades då vi nu har en virtuell region 11.
 • Förslag till ändring i stadgarna 8; Article IX – Board of Trustees. Den handlade om att ändra kravet på 7 års OA medlemskap då du ansöker till styrelseposten, till dagen då det ska röstas.
 • Förslag till ändring i stadgarna 9; Article I – Twelve Steps. Som handlande om att ta bort könsdefineringen att Gud är en Han. För att låta varje enskild individ uppfatta en kärleksfull Gud på sitt eget sätt. Detta innebär att ändra i kommande utgåvor av OA godkänd litteratur och i lagret värderades till $ 200.000, vilket då skulle ses som en kostnad.
 • Motion med förslag till ändring i stadgarna 6; Article VIII – Service Boards. Section 2 – Composition. Motionen handlade om de virtuella intergruppernas möjlighet att få registrera sig på samma sätt som en landbaserad intergrupp. Motionen drogs tillbaka då vi skapat en virtuell region (11) och därmed är frågan här redan löst.

TACK!

Read More