Distansmöten

Välkommen på möten – allt som krävs för att deltaga är en önskan att sluta äta tvångsmässigt.

Möten är sammankomster där två eller flera tvångsmässiga ätare samlas för att dela med sig av sina personliga erfarenheter och av den styrka och det hopp som Anonyma Överätare har ger dem.

Möten ger oss en möjlighet att identifiera våra gemensamma problem, att bekräfta vår gemensamma lösning genom de tolv stegen och att dela de gåvor vi får genom detta program. Förutom vanliga möten erbjuder OA telefonmöten och videomöten där du kan delta varifrån du befinner dig.

Du behöver inte kontakta OA innan du går med på ett möte första gången. Möterna är till för dig som ny. Välkommen.

OBS: Den 31 dec 2024 kommer OA Sveriges gemensamma telefontjänst samt zoom-konto att stängas ner efter beslut på SSR-mötet i Gävle.
Den medlem som fortsatt vill ha telefon- eller zoommöten är välkommen att starta ett möte på samma sätt som den som vill starta ett möte på en ort. Istället för att hitta en lokal får gruppen välja och själva finansiera den telefon- eller videomötestjänst de önskar använda, i enlighet med tradition 4 och 7 som säger att varje OA-grupp ska vara självstyrande och självförsörjande.

Bakgrund till beslutet finns i motionen här
Beslutet från SSR-mötet i Gävle finns här
Nyhetsbrev gällande detta finns här

 

Att tänka på vid telefonmöten

  1. Du får ej parkera samtalet, till exempel om du får ett annat samtal, under telefonmöten störs samtalet för alla genom pausmusik.
Måndagsmöten

Alla telefonmöten: 08-12049477, Ange kod 3030#

 Tisdagsmöten

Alla telefonmöten: 08-12049477, Ange kod 3030#

Onsdagsmöten

Alla telefonmöten: 08-12049477, Ange kod 3030#

Torsdagsmöten

Alla telefonmöten: 08-12049477, Ange kod 3030#

Fredagsmöten

Alla telefonmöten: 08-12049477, Ange kod 3030#

Lördagsmöten

Alla telefonmöten: 08-12049477, Ange kod 3030#

Söndagsmöten

Alla telefonmöten: 08-12049477, Ange kod 3030#