Möten

Corona-viruset begränsar vissa live-möten just nu – under livemötesfliken ovan hittar du vilka det gäller. 

Det finns möjlighet att använda OA Sveriges telefonmötestjänst istället. Ni kan som grupp läsa vilka dagar och tider det redan finns möten. Vill ni lägga upp ett eget telefonmöte utöver de som redan finns så går det bra och ni tar då ansvar för det mötet.

Maila informationen till webmaster@oasverige.org

Tänk på vårt huvudsyfte, att föra budskapet vidare till den som fortfarande lider samt tradition sju, att vi är självförsörjande och inte tar emot bidrag utifrån.

 

Du hittar våra livemöten runt om i hela Sverige. De flesta möten är slutna vilket betyder att de endast är till för tvångsmässiga ätare. Öppna möten innebär att även personer utan matproblem är välkomna att delta. Exempelvis anhöriga till någon av oss med matproblematik.

Vad är ett möte?

Möten är sammankomster där två eller flera tvångsmässiga ätare samlas för att dela med sig av sina personliga erfarenheter och av den styrka och det hopp som Anonyma Överätare har ger dem.

Möten ger oss en möjlighet att identifiera våra gemensamma problem, att bekräfta vår gemensamma lösning genom de tolv stegen och att dela de gåvor vi får genom detta program. Förutom vanliga möten erbjuder OA telefonmöten där du kan delta varifrån du befinner dig.