Telefonmöten

För att delta på ett telefonmöte gör du så här:

Ring: 08 – 120 494 77
Ange kod 3030#

TISDAG

Tisdagar 09:00 – 09:45

Kontakt: Alexandra

Mejl: —

Tema: Steg och traditioner.

TORSDAG

Torsdagar 08:30 – 09:15

Kontakt: Antje

Mejl: — 

Tema: Återfallsprevention.

TORSDAG – Man

Torsdagar 20:00 – 21:15

Kontakt: Jonathan

Tema: Män i OA.

LÖRDAG

Lördagar 09:00 – 10:00

Kontakt: Jenny

Tema: Andlighet.

SÖNDAG

Söndagar 08:30 – 09:30

Kontakt: Ingegerd

Tema: OAs 12&12.

MORGONMÖTE

Alla dagar 07:00 – 07:15

Kontakt: Karolina

Ring: —

KVÄLLSMÖTE

Alla dagar 21:00 – 21:15

Kontakt: Fabiola

Ring: —

Mötesordningar telefonmöte

För mötesledaren att använda.

Just nu inventerar vi kontaktuppgifter för dessa möten så att de är registrerade här på Oasverige.org & oa.org. Vänligen kontakta moteslistan@oasverige.org för mer information. Vi föreslår att du som mötesledare tar upp det med gruppen.

Möten som behöver uppdateras är markerade med *.

Protokoll Praktiska Möten