Motionsmöte 2019-02-24 kl. 10:00

Då var det dags för det årliga motionsmötet där vi tillsammans går igenom motioner och förslag till ändringar i stadgar och policys för OA världen. Mötet är till för alla OA-medlemmar och kommer ske via telefon. Vi är tacksamma om Du som grupprepresentant informerar din hemmagrupp om detta och ni kan skapa ett möte för att bolla åsikter och frågor till de olika motionerna och förslagen. Vi föreslår att grupprepresentanten deltar på motionsmötet och talar för och röstar enligt gruppsamvetets beslut. Nedan ser ni länkar till motionerna och förslagen:

https://oa.org/files/pdf/NBMs-19-No-Contacts.pdf

https://oa.org/files/pdf/Bylaw-Amendments-19-No-Contacts.pdf

Läs också sammanfattningen

Telefonnummer till mötet: 08-12049477. Kod 3030#

Senast den 7 mars ska OA Sveriges röster vara inlämnade till världsservicekontoret som vår förtroendevalda representant ansvarar för.

Mer info från världsservicekontoret

Länk till senaste nyhetsbrevet.

 https://oa.org/whats-new/

Med bl.a. information som:

  • Pamflett ”Where do I start”, ett häfte på 32 sidor med samlad information för nykomlingar finns att köpa på www.oa.org, kostnad: US$1.
  • Nyhetsbrevet ”A step A head” kan nu översättas till svenska (totalt 34 olika språk) på google.
  • Är du mellan 18-30 år och har hittat ditt tillfrisknande i OA, dela gärna din historia för pamflett som ska inspirera andra i samma ålder att hitta lösningen i OA. Senast inlämnad 2019-04-01.
  • Ladda ner ”Professional Community Courier ”  gratis och nå ut till företag, landsting m.m. som kan läsa andra läkare och terapeuter beskriva hur OA bidragit till deras patienter.
  • Pamfletten ”Twelve Traditions” finns nu att ladda ner gratis på www.oa.org.

Övrig info:

  • OA firar ”Unity day” den 24 februari kl.11:30 (lokal tid i New Mexico) som blir kl.19:30 svensk tid, då vi stannar upp och tänker på styrkan och gemenskapen i OA