Frågor & svar om OA

Frågor & Svar om OA

Vad är OA?

OA – Anonyma Överätare (Overeaters Anonymous) är en gemenskap av män och kvinnor från skilda levnadsförhållanden som träffas för att lösa ett problem de har gemensamt – tvångsmässigt överätande. Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta äta tvångsmässigt.

Hur startade OA?

I januari 1960 började tre människor bosatta i Los Angeles, Kalifornien, träffas för att hjälpa varandra med sina ätproblem. De hade prövat allt annat och misslyckats. Programmet de följde var och är utformat efter Anonyma Alkoholisters program. Efter detta första möte har OA växt så att det idag finns tusentals över hela världen.

Hur gör OA-medlemmar för att gå ner i vikt och för att bibehålla sin normala vikt?

Begreppet abstinens är grunden för OA:s program för tillfrisknande. Genom att erkänna att vi inte tidigare klarat av att kontrollera vårt tvångsmässiga överätande och genom att överge tron på att allt som krävs för att äta normalt är ”lite viljestyrka” blir det möjligt att avstå från överätande – en dag i taget.

OA erbjuder nykomlingen stöd att hantera både de fysiska och känslomässiga symptomen på tvångsmässigt överätande. OA varken förespråkar eller rekommenderar en speciell matplan men utesluter inte heller att du använder en sådan.

Hur finansieras OA?

Anonyma Överätare har inga medlemsavgifter. OA täcker helt och hållet sina utgifter genom medlemmarnas egna frivilliga bidrag. De flesta grupper skickar runt en ”hatt” under mötena för att täcka utgifterna. OA vare sig söker eller tar emot bidrag utifrån.

Varför är OA anonymt?

Anonymiteten gör det möjligt för gemenskapen att styras av principer snarare än av enskilda personer. Social och ekonomisk status har ingen betydelse i OA då vi alla är tvångsmässiga ätare. Det betyder att vi är anonyma i förhållande till press, radio, TV och andra medier.

Är OA en religiös organisation?

Anonyma Överätare har ingen religiös anknytning eller inriktning. Tolvstegsprogrammet för tillfrisknande betraktas som andligt eftersom det handlar om en inre förändring. OA har medlemmar med många olika trosuppfattningar likaväl som ateister och agnostiker.

Var hittar jag OA?

Anonyma Överätare finns sedan februari 1988 i Sverige. Se mer Möten för information om möten och dess kontaktpersoner. För svar på övriga frågor se vår kontaktsida.