7:e Traditionen – så finansieras OA

Bidra enligt 7:e traditionen

OA-grupper är självförsörjande (tradition 7) genom frivilliga bidrag och tar endast emot pengar från medlemmar för att kunna fortsätta att föra budskapet vidare. Att ta emot bidrag genom att låta hatten gå runt på livemöten eller via bankgiro och swish täcker vanligtvis gruppens ekonomiska behov. Gruppens pengar går vanligtvis till sådan service som hyra för möteslokalen eller telefonkonferensen samt resor till möten för grupprepresentanten, kaffe, te, litteratur och annan utrustning.

Grupper ger överskjutande medel till Sveriges Serviceråd (SSR), och låter dessa serviceorgan fördela pengarna till region 9 och Världsservicekontoret, som är den centrala samordnande enheten för alla grupper, och utför de av våra uppgifter som är världsomfattande. (Se pamfletten OA:s sjunde tradition/ The Seventh Tradition of OA för en förklaring av hur alla servicekontor använder sina pengar).

Vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. För att bidra till och hjälpa till att sprida budskapet till de som fortfarande lider, sätt in pengar till OA Sveriges Serviceråd på:

Bankgiro: 489-9464
Swish: 123 629 85 33

Märk din insättning med exempelvis det möte du avser.

I kärlek och service
/SSR