Välkommen till OA

Overeaters Anonymous

 

OA – Anonyma Överätare erbjuder ett program för tillfrisknande från tvångsmässigt ätande, med hjälp av OA:s tolv steg och tolv traditioner.

Alla som äter tvångsmässigt är välkomna, det vill säga överätare, underätare, hetsätare, bulimiker mm. Tvångsmässig kan man vara även om man är normalviktig, tycker att man ”bara tröstäter” eller identifierar sig som anorektiker/lider av anorexia.

Möten över hela världen och andra verktyg ger oss en gemenskap som bygger på erfarenhet, styrka och hopp, där medlemmar respekterar varandras anonymitet. OA har inga inträden eller avgifter; det är självförsörjande genom medlemmars frivilliga bidrag.

OA handlar inte bara om att gå upp, ned eller bibehålla sin vikt, ej heller om fetma eller dieter. OA koncentrerar sig på fysiskt, känslomässigt och andligt välmående. OA är inte en religiös organisation och främjar ingen speciell diet. Om du vill sluta äta tvångsmässigt – välkommen till Anonyma Överätare.

english For information in english – please click here

 

Skärmklipp 2014-09-27 18.46.16OA är uppdelat i olika regioner runt om vårt jordklot, Sverige tillhör Region 9. Klicka här eller på bilden ovan för att komma till regionsidan.

Skärmklipp 2014-09-27 18.45.37 För att komma till OA:s internationella sida, klicka här eller på bilden ovan.