Om OA:s litteratur

Om OA-litteratur

Det finns en hel del litteratur att välja bland när man vill veta mer om Anonyma överätare. OA skapar och säljer sin egen litteratur, vilken går under benämningen OA-godkänd litteratur. Vi tillhandahåller ingen annan litteratur än just vår egna OA-godkända litteratur, med undantag för ett urval av AA-litteratur. Detta är för att iaktta tradition sex, som lyfter fram vårt oberoende.

Litteraturforsäljningen i Sverige organiseras av Linköpingsgruppen..

Nedanför följer en kort presentation av ett urval från litteratursortimentet. Om du vill köpa litteratur, gå till vår bokhandel för närmare information.


Overeaters AnonymousOvereaters Anonymous kallas populärt för ”Bruna boken” och är en samling med livsberättelser där OA-medlemmar berättar för oss hur det var, vad som hände, och hur det är nu. Boken innehåller också en introduktion till gemenskapen och bilagor som går närmare in på begreppet ”känslomässig, fysisk och andlig sjukdom”.

The Twelve Steps and Twelve Traditions of Overeaters AnonymousThe Twelve Steps and Twelve Traditions of Overeaters Anonymous går grundligt igenom kärnan i OA:s program för tillfrisknande: de tolv stegen och tolv traditionerna. Här finns en stor portion erfarenhet och livskunskap samlad, dels över stegen, som tar sig an individens egna resa mot tillfrisknande, och dels över traditionerna, som beskyddare av gemenskapen. Finns nu även på svenska!

Anonyma AlkoholisterAnonyma Alkoholister skrevs 1943 och är Anonyma Alkoholisters grundtext. Boken är dock betydelsefull även i OA, och en stor del av OA:s medlemmar använder den som bas för sitt tillfrisknande, tillsammans med OA:s egen litteratur.

The Twelve-Step Workbook of Overeaters AnonymousDet finns många fler böcker i OA:s sortiment. Till exempel The Twelve-Step Workbook of Overeaters Anonymous, vilken är en arbetsbok med frågor som tar en igenom stegen.

For Today och Voices of Recovery är två böcker i pocketformat som innehåller dagliga reflektioner. Om du är nyfiken på OA:s historia rekommenderas Beyond Our Wildest Dreams, en berättelse om OA:s barndom, skriven av OA:s grundare Rozanne.

A Commitment to AbstinenceVi har också många pamfletter kring varierande teman. Dessa ger kärnfull information i ett litet och lätthanterligt format. Några intressanta pamfletter att börja med kan till exempel vara de översatta texterna Beträffande OAFemton frågor och Många symptom, en lösning, vilka också återfinns här i vänstermenyn.

Vi kan också rekommendera Questions and Answers, Dignity of ChoiceOA Members Come in All SizesTo the Family of the Compulsive Overeater och To the Newcomer. Finn den pamflett som tar upp just det som du funderar över.


OA-litteratur översätts kontinuerligt av OA:s egna medlemmar, som en service till gemenskapen. Nya översättningar dyker med jämna mellanrum upp.