Översättning av OA:s litteratur

Översättning av OA:s litteratur

Den här informationen kommer från den nationella översättningskommittén. För att få tag på översatt litteratur, se Bokhandeln. Har du frågor angående översättning eller vill hjälpa till, kontakta Översättningskommittén på .


OA-litteratur tryckt på svenska

– Anonyma Överätares Tolv steg och tolv traditioner
– För Idag
– Många symptom, en lösning
– Femton frågor
– Beträffande OA
– Bara för idag
– Är mat ett problem för dig (Bulletin Board Attraction Card)
– Jag lägger min hand i din


Så här fungerar översättning av OA-litteratur

All OA-litteratur står under amerikansk lag och för att få översätta behöver avtal skrivas. Dessa avtal går under namnet licenser. Översättningskommittén ansöker om Licens 1 för att få tillåtelse att översätta en publikation. Efter att översättningen är klar ansöker kommittén om Licens 2 för att få tillstånd att göra en utvärdering av översättningen. Utvärderingsperioden är högst 18 månader lång (längd bestäms av SSR). Under den tiden cirkulerar översättningen i form av ett utkast i grupperna, och de som vill kan bidra med konstruktiv kritik. Efter utvärderingen ansöker OA-förlaget om Licens 3 för att få tillåtelse att trycka publikationen. Här i Sverige ansvarar OA-förlaget för layout och tryckning av översatt OA-litteratur. Både Översättningskommittén och OA-förlaget hör till SSR – Sveriges serviceråd.Översättning

Observera: Det finns ingen anställd personal i Översättningskommittén, utan vi arbetar frivilligt på vår egen fritid, och översättningar kan därför ta tid.

Du kan läsa mer om processen här.

Läs mer om OA:s struktur under Serviceråd.

Välkommen att kontakta Översättningskommittén!
E-postadress:

SparaSpara