Konvent & konferenser

SERVICEKONFERENS GÖTEBORG 2019

2019 hålls Servicekonferensen i Göteborg, boka upp 22 – 24/3 i din kalender.

Adress: Pärlan, Danska vägen 103, gula huset inne på kyrkogården

DRAKUDDEN 2019

2019 hålls konvent på Drakudden utanför Stockholm, boka upp 15 – 17/11 i din kalender.