Många symptom, en lösning

Medlemmarna i OA – Anonyma Överätare (Overeaters Anonymous) är sinsemellan olika, både i hur de är som personer, vad gäller deras ätbeteenden samt de erfarenheter som lett dem till OA. Om du är ny i OA eller om du ännu inte känt igen dig i någon annans berättelse, fortsätt att gå på möten. Alla OA-medlemmar är som sagt inte lika, men ingen är heller helt ensam i sitt slag. Kom ihåg att det enda kravet för medlemskap i OA är en önskan att sluta äta tvångsmässigt.

I Anonyma Överätare möter du medlemmar som:

 • är extremt överviktiga, till och med sjukligt feta
 • endast är något överviktiga
 • är normalviktiga
 • är underviktiga
 • fortfarande periodvis har kontroll över sitt ätande
 • helt förlorat förmågan att kontrollera sitt tvångsmässiga ätande

Bland OA:s medlemmar återfinner man en mängd olika ätbeteenden. Dessa ”symptom” varierar i lika hög utsträckning som medlemmarna själva. Bland dem återfinns:

 • vikt- och kroppsfixering
 • matorgier
 • ett ständigt ätande
 • fixering vid bantningsmetoder
 • svältande
 • överdriven fysisk träning
 • självframkallad kräkning efter att ha ätit
 • missbruk av vätskedrivande och/eller laxerande medel
 • att tugga och spotta ut mat
 • bruk av bantningsmedel, injektioner och andra medicinska ingrepp, däribland kirurgiska, i syfte att kontrollera vikten
 • en oförmåga att sluta äta viss föda sedan man tagit första tuggan
 • fantasier om mat
 • svaghet för metoder som ger snabb viktnedgång
 • ständig fixering vid mat i tanke eller handling
 • tröstätande eller ätande som belöning

Våra symptom må variera, men det finns en sak vi har gemensamt: Vi är maktlösa inför mat och vi kan inte hantera våra liv. Detta gemensamma problem har lett oss till att söka lösningen i de tolv stegen och tolv traditionerna inom OA. Vi har funnit att oavsett vilka symptom vi har, lider vi av samma sjukdom – en sjukdom som kan hejdas genom att vi följer detta program, en dag i taget.

Om du upplever att du är en av oss, välkomnar vi dig med öppna armar. Välkommen till Anonyma Överätare! Välkommen hem!

button