Mer om OA

Vad är OA?

OA – Anonyma Överätare (Overeaters Anonymous) är en gemenskap av män och kvinnor från skilda levnadsförhållanden som träffas för att lösa ett problem de har gemensamt – tvångsmässigt överätande. Det enda kravet för medlemskap är en önskan att sluta äta tvångsmässigt.

Hur startade OA?

I januari 1960 började tre människor bosatta i Los Angeles, Kalifornien, träffas för att hjälpa varandra med sina ätproblem. De hade prövat allt annat och misslyckats. Programmet de följde var och är utformat efter Anonyma Alkoholisters program. Efter detta första möte har OA växt så att det idag finns tusentals möten i USA, Kanada och i andra länder över hela världen.

Hur gör OA-medlemmar för att gå ner i vikt och för att bibehålla sin normala vikt?

Begreppet abstinens är grunden för OA:s program för tillfrisknande. Genom att erkänna att vi inte tidigare klarat av att kontrollera vårt tvångsmässiga överätande och genom att överge tron på att allt som krävs för att äta normalt är ”lite viljestyrka” blir det möjligt att avstå från överätande – en dag i taget.

OA erbjuder nykomlingen stöd att hantera både de fysiska och känslomässiga symptomen på tvångsmässigt överätande. Vilken medicinskt godkänd matplan som helst kan användas för att gå ner i vikt.

Hur finansieras OA?

Anonyma Överätare har inga medlemsavgifter. OA täcker helt och hållet sina utgifter genom medlemmarnas egna frivilliga bidrag. De flesta grupper skickar runt en ”hatt” under mötena för att täcka utgifterna. OA vare sig söker eller tar emot bidrag utifrån.

Varför är OA anonymt?

Anonymiteten gör det möjligt för gemenskapen att styras av principer snarare än av enskilda personer. Social och ekonomisk status har ingen betydelse i OA; vi är alla tvångsmässiga överätare. Anonymitet i förhållande till press, radio, TV och andra medier försäkrar oss om att vårt OA-medlemskap inte blir känt.

Är OA en religiös organisation?

Anonyma Överätare har ingen religiös anknytning eller inriktning. Tolvstegsprogrammet för tillfrisknande betraktas som andligt eftersom det handlar om en inre förändring. OA har medlemmar med många olika trosuppfattningar likaväl som ateister och agnostiker.

Var hittar jag OA?

Anonyma Överätare finns sedan februari 1988 i Sverige. Se mer under fliken Möten för information om möten och kontaktpersoner. Det finns OA-foldrar med mer information om tvångsmässigt ätande Det finns även en skrift riktad till professionella inom sjukvården.

Du kan skriva till OA:s Världsservicekontor, se adress nedan.

Overeaters Anonymous, Inc.
PO Box 44020
Rio Rancho, NM 87174-4020
USA
+1-505-891-2664
www.oa.org

button