Starta ett möte

OA-möteOm det inte finns ett möte på din ort kanske du vill starta upp ett. Om möjligt är det en god idé att vara åtminstone två när ni startar ett möte, på grund av det åtagande som det innebär. Vi rekommenderar också att du börjat arbeta i stegen och har en sponsor. Håll kontakten med gemenskapen. Tillsammans är vi starka.

Kom ihåg våra telefonmöten, de är ovärderliga för OA-medlemmar som bor både på platser där vanliga möten inte finns och där möten finns.

Ta kontakt med Sveriges Serviceråd SSR, ssr@oasverige.org och efterfråga ett startpaket, eller ladda ner digitalt från sidan Dokument. Det innehåller en massa papper som är välbehövliga för ett möte, såsom mötesordning, ”Vi välkomnar dig”, steg- och traditionstexter och info om OA. Startpaketet är kostnadsfritt. Ni kanske också vill köpa det internationella startpaketet från WSO, som har ett lite annorlunda innehåll och är väldigt bra att ha.

Se till att ni är välrepeterade på våra tolv traditioner innan ni startar ett möte. Traditionerna är oljan som får OA att fungera, och ger oss vägledning kring många praktiska aspekter.

Förslag på saker att tänka på

1. Hitta en lokal: Ibland kanske man vill börja försiktigt, och föredrar att ha möten hemma hos en OA-medlem innan man hittar en riktig lokal. Det kan vara en perfekt start för att ”känna på” att ha möten, men kan vara svårt i längden då nykomlingar kan tveka att gå på ett möte hos en okänd person. Tänkbara lokaler kan till exempel vara på biblioteket, föreningslokaler, andra tolvstegsprograms lokaler, kyrkor mm. Kom ihåg att vi inte är anslutna till något annat än OA.

2. Bestäm mötesordning: Fixa ett startpaket från er intergrupp och prova mötesordningen. Eftersom varje grupp är självständig kan mötesordningen variera, och ni kan justera den såsom ni önskar, allt efter gruppsamvetets beslut. Det är dock bra att starta med mottot ”Gör det enkelt”.

3. Berätta om mötet: Skicka in info om mötet till oss och till Världsservicekontoret – WSO i USA (se ”Ändra mötesinfo”). Då hamnar ni på möteslistorna. Ni kan också vilja berätta för lokala tidningar och kanske sätta upp lappar på anslagstavlor.

4. Gör service: Välj en gruppsekreterare, en kassör och en litteraturansvarig. Detta är ett bra minimum, även fast ni kanske behöver ta på er alla serviceposter själva i början. Gruppsekreteraren fungerar som en ovärderlig kontakt med OA-gemenskapen (se till så att SSR och WSO får adressuppgifter), kassören har hand om sjunde traditionspengar och betalar hyra och den litteraturansvariga ser till så att litteratur finns och hjälper medlemmar som vill beställa. Ha gärna praktiska möten, gruppsamvetsmöten, regelbundet. På detta sätt tryggar ni mötets struktur och grundar för en långsiktig, välmående grupp.