Om OA

OA – Anonyma Överätare (Overeaters Anonymous) bildades 1960 i Los Angeles, USA. Sedan dess finns OA, som det populärt kallas, i över 75 länder, däribland Sverige. OA kom till Sverige 1988 och finns nu på cirka 17 orter, med nya möten som bildas kontinuerligt.

OA:s program erbjuder fysiskt, känslomässigt och andligt tillfrisknande för de som lider av tvångsmässigt ätande. Programmet är format efter Anonyma alkoholisters tolvstegsprogram. Medlemmar i OA som tillfrisknar med hjälp av de tolv stegen lämnar sina gamla skadliga beteenden bakom sig, och finner att de inte längre har behov av tvångmässigt ätande.

OA är inte anslutet till någon offentlig eller privat organisation, politisk rörelse, ideologi eller religiös lära. Vi tar inte ställning i yttre angelägenheter. Det finns inga avgifter för medlemmar; vi är självförsörjande genom egna bidrag, utan att varken söka eller ta emot bidrag utifrån.

I Anonyma Överätare möter du medlemmar som är extremt överviktiga, till och med sjukligt feta; endast är något överviktiga; är normalviktiga eller underviktiga; fortfarande periodvis har kontroll över sitt ätande, eller helt förlorat förmågan att kontrollera sitt tvångsmässiga ätande. Det enda villkoret för medlemskap i OA är en önskan att sluta äta tvångsmässigt. Läs mer om OA på sidorna Om OA, Många symptom, och Är OA för dig?

Läs pdf Membership Survey Report för statistik om OA och våra medlemmar.