Skicka in delningar

 

Vi behöver flera delningar!

Vi behöver fler svenska delningar! Om ditt möte eller konvent planerar att ha talare, varför inte spela in deras delningar? Det är en utmärkt form av service som kommer att nå många tvångsmässiga överätare i hela Sverige. Talare måste ha minst 6 månaders abstinens och god kännedom om de 12 stegen, hålla sig till traditionerna i sin delning (t.ex. inte nämna namn på utomstående angelägenheter), och självklart vara villiga att få sin inspelning publicerad på OA:s hemsida.

Ta kontakt med OA:s webmaster genom att maila till webmaster@oasverige.org för mer information eller för att skicka in en mp3-delning.

Svenska podcasts

Här kan ni ta del av inspelningar av olika medlemmars delningar, både svenska och engelska.

button-27

Internationella podcasts

Lyssna till podcasts på OA:s internationella hemsida:
button-28

 

 

Länk till podcasts på Los Angeles Intergrupps hemsida:
button-29