Angående 7 och 21-möterna

Angående 7 och 21-mötena

Bakgrund
Styrelsen fick på SSR-mötet på Drakudden 2016 i uppdrag att titta närmare på frågan vad som krävs för att kalla sig ett OA-möte då frågetecken uppkommit kring om 07 och 21-mötena bröt mot våra traditioner. Detta resulterade i dels i workshops kring ämnet och dels att en arbetsgrupp tillsattes, vars syfte var att titta närmare på dessa möten.

Metod
Enligt OA världens stadgar krävs att en grupp uppfyller fem kriterier för att kalla sig OA-grupp. I OA Sverige räknas telefonmötena som OA-grupper. Därför utgick arbetsgruppen från dessa fem kriterier i vårt arbete.

De 5 kriterierna för att kallas OA-grupp/möte:
Som​ ​grupp​ ​träffas​ ​man​ ​och​ ​praktiserar​ ​OA:s​ ​tolv​ ​steg​ ​och​ ​tolv​ ​traditioner​ ​vägledda av​ ​de​ ​tolv​ ​koncepten​ ​för​ ​OA​ ​service.
2. Alla​ ​som​ ​har​ ​en​ ​önskan​ ​att​ ​sluta​ ​äta​ ​tvångsmässigt​ ​är​ ​välkomna​ ​i​ ​gruppen.
3. Ingen​ ​medlem​ ​tvingas​ ​till​ ​några​ ​åtgärder​ ​för​ ​att​ ​förbli​ ​medlem​ ​eller​ ​ha​ ​en​ ​röst​ ​(​ ​dela på​ ​ett​ ​möte​ ​)
4. Som grupp har de ingen annan samhörighet än OA
5. De​ ​har​ ​registrerat​ ​sig​ ​som​ ​OA-grupp​ ​på​ ​WSO.

För att se om grupperna uppfyllde de fem kriterierna utgick arbetsgruppen från mötesordningarna samt ringde in på möten.

Resultat
Arbetsgruppen kom fram till att kriterierna 2-5 uppfylldes. Däremot ställde den sig frågande till om det första kriteriet uppfylldes.

• I mötesordningen finns ingenting om vad OA är eller vad stegen innebär. Man måste gå till hemsidan för att läsa steg och traditioner.
• Bara några traditioner nämns.
• Koncepten för service nämns inte.
• Det finns inte heller några rekommendationer kring vad delning innebär och syftet med den.

Arbetsgruppen och styrelsen ifrågasätter om det är möjligt att uppfylla kriterium nummer 1 på ett 15 minuter långt möte. Utifrån nuvarande mötesordning anser vi att man inte gör det. I mötesordningen framgår inte vad ett 12-stegsprogram innebär och därmed inte heller lösningen i programmet.

Enligt tradition 4 skall alla OA-grupper vara självstyrande utom i angelägenheter som rör OA som helhet. Vi anser att detta är en angelägenhet som rör OA som helhet och därför tar vi återigen kontakt med 7- och 21-mötena för att diskutera denna fråga.

Frågor att ta ställning till i gruppen:

Kan vi ändra i mötesordningen/innehåll för att uppfylla kriterium 1, i så fall på vilket sätt?
Kan mötets form förändras, tex längden på mötet, för att uppfylla kriterium 1.
Om inte kriterium 1 kan uppfyllas föreslår vi att dessa möten inte betraktas som OA-grupp/möte utan istället kan ses som och benämnas på t.ex. OA:s hemsida som morgon/kvälls-stund eller liknande.
Vid ev. ändring av dessa telefonmöten, hur kan detta avspeglas i en ny mötesordning?

Publicerat i Mötesändringar. Bokmärk permalänken. RSS-feed för det här inlägget. Både kommentarer och trackbacks är för närvarande avstängda.

Kommentarer är avstängda.

Välkommen til Anonyma Överätare. Välkommen hem.